KirjaDB Public API SaaS
-palvelun käyttöehdot

© Roni Lehto 2020

 


1. Palvelu ja sopimus

KirjaDB (myöhemmin tässä dokumentissa Me, Meidän, Palvelu, Palvelun, Sivusto, Sivuston) on Lehto Digitalin (myöhemmin tässä dokumentissa Palveluntarjoaja, Palveluntarjoajan) kehittämä ja ylläpitämä verkkopalvelu, jonka avulla Nokian Lukion opiskelijakunnan (myöhemmin myös NLOPKH) kirjakirpputorin asiakkaat voivat etsiä ja tarkastella saatavilla olevia kirjoja.

Tämä käyttöehtosopimus on voimassa Käyttäjän (henkikö, joka käyttää Palvelua) sekä Palveluntarjoajan välillä. Sopimus on voimassa koko Palvelun käytön ajan. Mikäli Käyttäjä rikkoo Sopimusta, voidaan Käyttäjän pääsy Palveluun evätä.

Palvelun käyttäminen edellyttää, että sitä käytetään tämän Käyttöehtosopimuksen sanelemien ehtojen mukaisesti. Käyttäjän tulee huolehtia, että hän on ajan tasalla Käyttöehtosopimuksen sisällöstä. Palvelun luojan tai ylläpitäjien ei tarvitse erikseen ilmoittaa Käyttöehtosopimukseen tehdyistä muutoksista. Käyttäjän tulee myös noudattaa mahdollisia erillisiä ohjeita ja huomautuksia, jotka on annettu Palvelussa.


2. Palvelun sisältämät tiedot

Palvelun luoja, ylläpitäjät tai Nokian Lukion Opiskelijakunnan Hallitus eivät vastaa sivuston tietojen oikeellisuudesta. Sivuston tiedot ovat vain suuntaa-antavia, eikä Käyttäjän tule tehdä päätöksiä niihin perustuen.

Palvelun luoja, ylläpitäjät ja Nokian Lukion Opiskelijakunnan Hallitus pidättävät oikeuden muuttaa Palvelun sisältämää tietoa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelussa olevaa tietoa saa käyttää vain asianmukaisiin, hyvän tavan mukaisiin ja laillisiin tarkoituksiin. Roni Lehto, Palvelun ylläpitäjät tai Nokian Lukion opiskelijakunnan hallitus eivät vastaa seurauksista, joita tämän Palvelun tietojen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen aiheuttaa.


3. Muuta

Käyttäjällä on oikeus vierailla sivustolla ja käyttää sen antamia tietoja tämän Käyttöehtosopimuksen sallimalla tavalla. Käyttäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, että hänen käyttämänsä laitteet ja välineet tukevat ("support") tämän Palvelun käyttöä. Palveluntarjoaja tai NLOPKH eivät vastaa Palvelun toimivuudesta Käyttäjän laitteella.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden evätä Käyttäjältä pääsyn Palveluun koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

PALVELUNTARJOAJA TAI NLOPKH EIVÄT LUPAA, ETTÄ PALVELU, MIKÄÄN SEN OSA TAI SISÄLTÖ, PALVELU TAI OMINAISUUS ON VIRHEETÖN TAI TOIMINNALTAAN KESKYTYMÄTÖN, TAI ETTÄ MAHDOLLISET VIAT TULLAAN KORJAAMAAN, TAI ETTÄ SIVUSTON, SEN OSIEN, PALVELUIDEN TAI OMINAISUUKSIEN KÄYTTÖ JOHTAA TIETTYYN LOPPUTULOKSEEN. PALVELU JA SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN". KAIKKI PALVELUSSA TARJOTTU SISÄLTÖ VOI MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA PALVELUNTARJOAJALTA TAI NLOPKH:LTA. PALVELUN LUOJA, YLLÄPITÄJÄT TAI NLOPKH EIVÄT VOI TAATA, ETTÄ SIVUSTOLTA HAKEMASI TIEDOSTOT JA MUU DATA EIVÄT SISÄLTÄISI VIRUKSIA TAI MUITA HAITTAOHJELMIA TAI TUHOISIA OMINAISUUKSIA. PALVELUNTARJOAJA JA NLOPKH SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI VAKUUDET TÄSMÄLLISYYDESTÄ, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPALLISESTA KÄYTTÖKELPOUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. OLET TÄYSIN VASTUUSSA PALVELUN JA KAIKKIEN SEN OMINAISUUKSIEN KÄYTÖSTÄSI. MIKÄLI OLET TYYTYMÄTÖN PALVELUUN, SEN OSAAN, PALVELUUN TAI OMINAISUUTEEN, PALVELUNTARJOAJA TAI NLOPKH EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN KORVAUKSIA, VAAN AINOA KORJAUS ONGELMAAN ON, ETTÄ LOPETAT SIVUSTON, SEN OSAN, PALVELUN TAI OMINAISUUDEN KÄYTÖN. PALVELUN LUOJA, YLLÄPITÄJÄT TAI NLOPKH EIVÄT VASTAA SEURAUKSISTA, JOITA TÄMÄN PALVELUN KÄYTTÄMINEN TAI KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN AIHEUTTAA.


Päivitetty 18.12.2020